ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมประชุมการติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนงานกิจกรรมวันดินโลก หรือWorld Soil Day

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายอิศเรศ มนต์ทิพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนงานกิจกรรมวันดินโลก หรือWorld Soil Day ในฐานะคณะกรรมการและคณะทำงานได้มีการนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานกิจกรรมวันดินโลกกระทรวงมหาดไทย โดยมีคณะกรรมการ คณะทำงาน จากทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย และ คณะทำงาน Chang for good (CFG) กระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังและหารือแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานกิจกรรมวันดินโลก หรือWorld Soil Day ต่อไป ผ่านระบบประชุมออนไลท์ โปรแกรม ZOOM ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)