อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป

26 January 2566 /

12:57 น.

อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

20 December 2565 /

16:26 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กรมการพัฒนาชุมชนนำไปทอดถวาย ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

06 November 2565 /

14:12 น.

พช. รวมพลังจิตอาสา มุ่งมั่นทำความดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เพื่อชาติ ถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

25 October 2565 /

15:20 น.

อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

23 August 2565 /

14:05 น.

พช. จัดอบรมระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) สำหรับใช้จัดเก็บข้อมูลห้วงแผนฯ ฉบับที่ 13 (ปี 2566 – 2570) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

08 June 2565 /

10:55 น.