พช. มอบประกาศเกียรติคุณ เกษียณอายุราชการ เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น พร้อมน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขับเคลื่อนงานพัฒนา บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

24 September 2563 /

11:36 น.

พช. ผนึกกำลัง สกพอ. และ ม.บูรพา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ (EEC) 3 จังหวัด โซ่ข้อกลางสื่อสารความเข้าใจหนุนบัณฑิตจบใหม่ใช้ความรู้พัฒนาบ้านเกิด

22 September 2563 /

15:46 น.

พช. ชวนคนไทย ร่วม ชม ชิม ช้อป และอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาอาหารถิ่น สืบสานงานผ้าไทย ในงาน “OTOP To The Town” ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย หลังฝ่าภัยโควิด ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

10 September 2563 /

19:14 น.