กรมการพัฒนาชุมชนร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งจะเวียนมาบรรจบครบรอบในวันที่ 3 มิถุนายน 2563

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นผู้กล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล และมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมบันทึกเทป ณ ห้องบันทึกเทปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทสไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)