การประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ/เร่งด่วน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Session Call

วันนี้ 14 พ.ค. 63

นายโชคชัย แก้วป่อง และนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกรมในเขตรับผิดชอบ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ/เร่งด่วน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Session Call ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

มีประเด็นติดตาม ดังนี้

  1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่
  2. การส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP
  3. การขับเคลื่อนโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่

โดยรองอธิบดีฯ กำชับให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

  1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ให้ตรวจสอบ/เคลียร์เป้าหมายครัวเรือนให้ชัดเจน และดำเนินงานตาม Model ของกรม หากจังหวัดใดมี Model แล้ว สามารถใช้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
  2. การส่งเสริมช่องทางการตลาดฯ ให้ดำเนินการทั้งแบบ Online และ Offline พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้ากระบวนการ Online
  3. การขับเคลื่อนโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ ให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กรมกำหนด และมีการจัดทำรายการสินค้า (Catalog Info) ที่จะดำเนินการ Live สด เสนอไว้ล่วงหน้า เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจ และติดตามต่อไป

ติดตามชมย้อนหลังได้ที่ลิงค์นี้

(Visited 1 times, 1 visits today)