ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น.

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งจะเวียนมาบรรจบครบรอบในวันที่ 3 มิถุนายน 2563

โดยมี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นผู้กล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล และมีคณะแม่บ้านมหาดไทยร่วมบันทึกเทป ณ ห้องบันทึกเทปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทสไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)