อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณลานชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า ในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนมหามงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว  กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งส่วนกลางและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด   ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการทำบุญตักบาตรในวันนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น และได้เชิญชวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย การส่งเสริมอาชีพการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพที่เป็นสมาชิก ศูนย์ศิลปาชีพฯ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จึงได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพควบคู่ไปกับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อโครงการ  “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555  มีผลการดำเนินงานประสพผลสำเร็จอย่างดียิ่ง  สินค้าผ้าไทยสามารถทำรายได้กลับสู่ชุมชนกว่า 194.9 ล้านบาท  และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนข้าราชการ พี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามศาสนสถาน หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลอื่น ตามความเหมาะสมตลอดเดือนสิงหาคม  นี้ อธิบดี พช. กล่าวเชิญชวน

(Visited 1 times, 1 visits today)