สวยงามตระการตา “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ที่เข้ารอบ 309 ผืน ทั่วประเทศ สู่รอบ semi final เพื่อชิงเป็น 75 ผืนสุดท้าย สู่เวทีประชันระดับประเทศ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการในการประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย รอบ Semi Final รอบตัดสิน 150 ผืน เพื่อคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ 75 ผืน ร่วมด้วยทีมคณะกรรมการ นำโดย นายศิริชัย ทหรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นายกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารของนิตยสารโว้ก ประเทศไทย นางสาวรติรส ภู่วิภาดาวรรธน์ และคณะ โดยเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด ณ ห้อง Meeting Room 3 ทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า นับว่าเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา ออกแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ด้วยพระดำริที่ชัดเจนในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป โดยเฉพาะผ้าไทยอันเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวคุณค่าของท้องถิ่น ให้เป็นเครื่องมือนำพาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้น นับเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน OTOP City 2020 และทรงพระกรุณาพระราชทานแบบลายผ้าฯ ปลุกกระแสวงการผ้าไทยทุกภูมิภาคกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ก่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าตามแบบวิถีดั่งเดิม ให้เกิดความทันสมัย สร้างอัตลักษณ์ใหม่อันเป็นที่ถูกใจของตลาด ขยายฐานลูกค้าที่มีทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส สมดังพระดำริ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” นำมาซึ่งกำลังใจ และความภาคภูมิใจของช่างทอผ้าเป็นอย่างมาก แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ยังคงฝ่าฟันสร้างรายได้หมุนเวียนเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว ต่อไปได้ พระองค์ทรงยึดแนวพระราชดำริ ในวิถีของการวิจัยและพัฒนา R&D ผ้าไทยให้ได้รับการยกระดับ และคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องช่างทอผ้าทั้งหลาย ได้พัฒนาฝีมือ ค้นหาเทคนิควิธีการในการผลิตผ้าไทยให้ดีขึ้นด้วยเทคนิคต่างๆ ตามแต่ละภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือจากดีไซเนอร์จิตอาสาที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในเรื่องของ แนวความคิดการพัฒนาผ้าไทย และคำนึงถึงความต้องการ ความนิยมของตลาดผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบ สี ตลอดจนความประณีตในการทอผ้าให้มีคุณภาพ และนับได้ว่าการประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ครั้งนี้ ในทุกเทคนิคการทอผ้า ทั้งผ้าบาติก ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด ผ้าจก ผ้ายกดอก รวมถึงผ้าปัก เป็นการส่งเสริมให้พี่น้อง OTOP ที่รวมกลุ่มกันในเรื่อง ผ้า ได้พัฒนาฝีมือ นำเทคนิคใหม่ๆ มาพัฒนาผ้าอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาเราได้มีการจัดประกวดผ้าทั้งหมด 4 ภูมิภาค ซึ่งถือว่า เป็นที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องกลุ่มทอผ้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผู้เข้าร่วมการประกวดมากกว่า 1,677 ผืน และทั้ง 4 ภูมิภาคมีผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 3,215 ผืน จนถึงการประกวดผ้าระดับประเทศ รอบ Semi Final วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ในครั้งนี้ มีผ้าที่ผ่านเข้ารอบทั่วประเทศทั้งหมด 309 ผืน ทั้ง 15 ประเภท ได้แก่ 1) ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ 62 ผืน 2) ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป 35 ผืน 3) ผ้าขิด 34 ผืน 4) ผ้าแพรวา 12 ผืน 5) ผ้ายกดอก 13 ผืน 6) ผ้ายกเล็ก 13 ผืน 7) ผ้ายกใหญ่ 5 ผืน 8) ผ้าจกทั้งผืน 27 ผืน 9) ผ้าตีนจก (ตีนซิ่น) 15 ผืน 10) ผ้าลายน้ำไหล 2 ผืน 11) ผ้าบาติก/มัดย้อม 27 ผืน 12) ผ้าปักมือ 20 ผืน 13) ผ้าพิมพ์ลาย 2 ผืน 14) ผ้าเทคนิคผสม 26 ผืน และ 15) ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ 16 ผืนซึ่งผ้าที่ผ่านเข้ารอบ ล้วนแล้วเป็นผ้าที่มีเทคนิคที่โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่น ที่มีความสวยงาม และประณีต

การประกวดในครั้งนี้ ได้คัดเลือกผลงานให้เหลือ 150 ผืน โดย 75 ผืน จะได้รับรางวัลชมเชย และอีก 75 ผืน จะนำไปสู่การคัดเลือกการประกวดระดับประเทศ เพื่อเฟ้นหา The Best of the Best ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานการตัดสิน โดยผลงานของผู้ชนะการประกวด จะถูกนำมาออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ และ ได้รับเหรียญพระราชทาน พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระองค์ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง มีนัยยะสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมอันงดงามของไทย กับความเป็นสากล และความตั้งพระทัยในการทรงงานเพื่อยกระดับคุณค่าผ้าไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพวงการผ้าไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงได้มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าลายขอ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน เป็นวงจรเศรษฐกิจ เชิงมหภาค และนับว่าเป็นความโชคดีของคนไทยเป็นอย่างมากที่พระองค์ท่านทรงได้เพียรพยายามทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา และน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนจากการได้รับความเดือดร้อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หาทางช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการ สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

 

ภาพ/ข่าว: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)