อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ 30

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 06.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางเข้ากราบสักการะศาลพระพรหม บริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) พร้อมกราบสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ 30 อย่างเป็นทางการ โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พร้อมทำงานขับเคลื่อนนโยบาย โครงการต่าง ๆ และสานต่องานพัฒนาชุมชนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)