ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมงานประชุมสัมมนาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process)​ และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) ​เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

19 January 2566 /

12:16 น.