ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ศูนย์สารสนเทศฯ จัดประชุมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามแนวทางมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (surveillance Audit)

24 December 2563 /

10:37 น.

ศูนย์สารสนเทศฯ จัดการประชุมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามแนวทางมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review)

22 December 2563 /

11:56 น.

ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

หนังสือราชการ

ประกาศ/คำสั่ง